Bas Borsje

Bas Borsje1983
Civiele Techniek
Ecologische techniek
Universiteit Twente

Door de stijging van de zeespiegel worden kustgebieden steeds kwetsbaarder. Bas Borsje onderzoekt hoe ‘zachte structuren’ de kust kunnen beschermen tegen overstromingen. Natuurrampen zoals tsunami’s en orkanen hebben aangetoond dat het verwijderen van zachte structuren zoals kwelders en mangrovebossen catastrofaal kan zijn. Volgens Borsje, zijn ‘zachte oplossingen’ bovendien goedkoper dan de traditionele ‘harde’ dijken en dammen én zijn ze klimaatbestendig.

Het onderzoek van Borsje richt zich op het begrijpen van de fysieke krachten die het getij, golven en waterstanden uitoefenen op de omgeving. Momenteel stort Borsje zich voornamelijk op de kwelder, land dat alleen bij erg hoge waterstanden blank komt te staan. Deze structuur remt golven af die op dijken afkomen en geeft stabiliteit aan de bodem. Borsje hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan oplossingen die komende generaties op een duurzame manier beschermen tegen overstromingen.

Ga naar de stempagina