citaat van de dag (even uit het hoofd): 'Als je deze scholierencompetitie wint, ben je uitgenodigd om naar het Witte Huis te komen. Jullie horen hier te staan, naast topsporters en politici. We moeten de natie laten zien dat 'science is cool'. (Barack Obama).

Dat klinkt misschien als een praatje voor de vaak, maar is het niet. In de VS, een land waar bedrijven drie keer zo veel geld uitgeven aan rechtszaken als aan research, en waar de grote journaals maandenlang gedomineerd worden door de slippertjes van Tiger Woods.

Twee jaar geleden, toen George W. Bush nog aan de macht was, was ik ook op de AAAS, in Boston. Overal proefde je toen de weerzin tegen George W. en het soort regering waar hij voor stond:rechts-moralistisch en anti-science. Wetenschap was volgens Bush en zijn cronies de dienstmaagd van de politiek, ongeveer net zo als de inlichtingendiensten en het leger. Zijn huisideoloog Karl Rove schijnt zelfs eens gezegd te hebben dat feiten onderschikt behoren te zijn aan de politek, aangezien de politiek gaat over het veranderen van feiten. Waar dat toe leidt heeft iedereen kunnen zien.

Het nieuwe fusietijdperk
LEES OOK

Het nieuwe fusietijdperk

Levert een horde start-ups op het gebied van kernfusie ons binnenkort onbeperkte schone e ...

George W, gebruikte het woord science nooit in zijn speeches; de derde zin van Obama'sinaugurele rede was 'to give science back its rightful place'.
De plenary lecture op zaterdag werd gegeven door een van de prominente science adviseurs van Obama, Eric Lander. Zijn verhaal, getiteld Science & Technology in the first year of the new administration, haalde het in retorisch opzicht niet bij de toespraken van zijn opperbevelhebber, maar was wel grondig en instructief.
Na een jaar is duidelijk,zo bleek uit Landis' overzicht, dat 'give science back its rightful place' niet slechts kretologie is. Obama heeft echte wetenschappers geïnstalleerd op belangrijke regeringsposten en in deze crisistijd – juist in deze crisistijd, zegt hij zelf – investeert hij 100 miljard dollar extra in S&T (science & technology).
Dat wil niet zeggen dat er met miljarden gesmeten wordt; zo haalt hij resoluut een streep door Bush' onrealisitsche, slechts door PR-overwegingen gedreven plan voor een bemande missie naar Mars. Opmerkelijk is ook, dat Obama's regering krachtig gaat stimuleren dat er een particuliere raketindustire van de grond komt, naast monopolist Nasa, opdat het stukken goedkoper wordt om in een baan om de aarde te komen.
Verder gaat er ook extra geld naar fundamenteel onderzoek zonder directe economische opbrengsten.
Obama blijkt, eveneens in tegenstelling tot George W., in staat van mening te veranderen. Voorheen was hij eigenlijk vrij strikt gekant tegen meer kernenergie, nu komen er, in de vorm van kredietgaranties, toch impulsen voor extra kerncentrales in de VS om de CO2-uitstoot in te dammen (waarvoor George W. altijd z'n kop in het zand stak).

Ook los van het budgetgedoe is het verschil in appreciatie van Bush en Obama enorm. Amerikanen hebben in principe een groot respect voor hun president, en zeker in het begin heeft deze een enorm politiek krediet. Veel Amerikanen, en zeker de wetenschappers, namen tegen het einde van Bush' termijn nauwelijks nog de moeite om hun minachting voor hem te verbergen.

Het is bijna ondenkbaar dat Obama ooit zo diep zal zinken in de publieke opinie. Hoewel….ze zeggen dat elk land de regering krijgt die het verdient, maar in dit geval denk je soms dat Obama een beter volk verdient.
Een van de meest bekeken nieuwszenders hier, Fox News, is zo ongeveer 24 uur per dag bezig met vuil spuiten tegen Obama's regering en 'de Democraten' in de beste tradtitie van wijlen de heer Goebbels c.s.
Ook hier zijn de feiten volstrekt onderschikt aan een politiek doel, namelijk de regering Obama en alles waar hij voor staat kapot maken. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de buitenstaander uit Europa dat een stuk beter door heeft dan Joe Sixpack.

Het niveau van Fox News is zo ongeveer dat van Geen Stijl, maar het heeft in het medialandschap hier een positie vergelijkbaar met, zeg, het RTL-4 journaal.

Fox heeft het ook nooit over wetenschap, technologie of onderwijs, dus in dat opzicht klopt alles.