Schaarste - Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Schaarste – Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen