Met alleen stevigere bouwwerken is een land als Nepal nog niet voorbereid op een aardbeving, betoogt Alex Densmore.

Precies voorspellen wanneer een aardbeving zich zal voordoen, is nog altijd onmogelijk. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat ze zich zullen blijven voordoen – en dat ze vaker voorkomen op plekken waar mensen al weinig middelen hebben.

Met alleen stevigere bouwwerken is een land nog niet voorbereid op een aardbeving
De aardbeving in Nepal roept herinneringen op aan eerdere aardbevingen in landen rondom het Himalaya-gebergte

De aardbeving in Nepal van afgelopen zaterdag roept herinneringen op aan eerdere aardbevingen in landen rondom het Himalaya-gebergte zoals Iran, Pakistan en China. Deze terugkerende rampen roepen de vraag op waarom er nog geen manier gevonden is om om te gaan met dit soort situaties.

Hoe jouw gedachten eruit zien en hoe die zich verhouden tot die van anderen
LEES OOK

Hoe jouw gedachten eruit zien en hoe die zich verhouden tot die van anderen

Je hoeft er doorgaans nauwelijks bij na te denken: nadenken. Het gaat immers vanzelf. Maar wat zijn gedachten eigenlijk?

Hebben we dan niets geleerd?

Beter bouwen

Het is verleidelijk de schuld van alle ellende te schuiven op de slechte kwaliteit van bouwwerken. Degelijkere constructies kunnen misschien een groot gedeelte besparen van de ellende die nu bij elke aardbeving ontstaat.

Dat is slechts ten dele waar. Bijna alle landen in gebieden met kans op aardbevingen hebben al richtlijnen voor aardbevingsbestendige bouwwerken. Toch schieten de gebouwen in de meeste gevallen nog steeds tekort. Nieuwbouw die niet aan de eisen voldoet, valt op geen enkele manier goed te praten. Vooral niet wanneer het gaat om scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen die na een ramp een belangrijke functies vervullen. Organisaties van goede doelen financieren om deze reden vaak de bouw van dit soort faciliteiten.

Er is weliswaar enige vooruitgang geboekt met het verstevigen van oudere gebouwen in de Kathmandu-vallei en andere gebieden, maar het is ondoenlijk om de miljoenen ongewapende bakstenen huizen in de regio aardbeving-proof te maken.

Zelfs als alle gebouwen een aardbeving aankunnen, is dat nog niet de oplossing voor alle problemen. In 2005 zijn in Pakistan dorpelingen begraven door een aardverschuiving en de vallei van Sichuan in China werd in 2008 schaarse landbouwgrond onbruikbaar door een laag zand en grind dat na een aardtrilling het land bedekte. Verder kan cholera uitbreken door verstoorde watervoorraden. In al deze gevallen zijn gebrekkige bouwwerken niet de oorzaak van de problemen.

Bewustwording

We moeten ons realiseren dat bestendigheid tegen aardbevingen niet alleen gaat over sterke constructies. Het begint bij individuen, of het nou gaat om families, dorpen, regio’s of landen. Voorlichters van organisaties zoals universiteiten proberen bewustwording te creëren rondom aardbevingen. Ze geven lessen in hoe je gevaar vermindert, hoe je overlevenden kunt helpen en hoe je je situatie kunt herstellen na een aardbeving.

Het is begrijpelijk dat aardbevingen meestal een lagere prioriteit krijgen. Omdat ze niet constant voorkomen, lijken ze veel minder urgent dan problemen van alledag zoals armoede, honger, lucht en waterverontreiniging en overbevolking in steden.

Uiteindelijk moeten we uit de ervaringen met verschillende rampen en culturen hoe we met aardbevingen om moeten gaan. En vooral hoe we ze overleven.

Alex Densmore is hoogleraar geografie aan de universiteit van Durham in Engeland.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief. 

Lees ook: