Slangen worden vaak in verband gebracht met gif of zelfs al het kwade. Bijvoorbeeld in de Bijbel, waar de slang opduikt als vertegenwoordiger van de duivel.

slang

Veel mensen zijn bang voor slangen, hoewel de kans om er een tegen te komen vrijwel nihil is. De kans dat je een giftige slang tegenkomt is nog vele malen kleiner.

Chemische crisis: hoe lossen we het probleem rond het scheikundige begrip ‘aromaticiteit’ op?
LEES OOK

Chemische crisis: hoe lossen we het probleem rond het scheikundige begrip ‘aromaticiteit’ op?

Aromaticiteit is een concept dat ten grondslag ligt aan het leven zelf – maar wat het precies inhoudt, kunnen chemici niet precies zeggen.

Natuurlijk bestaan er giftige slangen. Er zijn ongeveer 450 soorten slangen bekend die giftig zijn, variërend van zeer dodelijk tot alleen (tijdelijk) verlammend.

Een van de meest dodelijke slangen is de Russells adder (Daboia russelii). Het gif van die slang tast het bloed aan waardoor bloeduitstortingen ontstaan en er zelfs verstikking kan optreden.

Wetenschappers zijn daarom benieuwd naar de werking van het gif. Mogelijk kan betere kennis over het gif wetenschappers helpen om medicijnen te ontwikkelen. Artsen kunnen die medicijnen bijvoorbeeld gebruiken om bloedingen te stoppen bij ernstige verwondingen of tijdens operaties.

Maar wat doet het gif van de Russells adder precies met bloed? Bekijk hieronder het filmpje waarin onderzoekers dat testen.

Lees verder: