Cynthia Liem

Cynthia Liem1987
Informatica
Technische informatica
Technische Universiteit Delft

Stel dat je een vakantiefilmpje hebt gemaakt, wat voor soundtrack zet je daar dan onder? Er is tegenwoordig zo veel digitale muziek beschikbaar dat een mens het nauwelijks meer kan overzien. Cynthia Liem ontwikkelt daarom slimme technieken voor zoekmachines die digitale muziek toegankelijker en bruikbaarder maken. Zulke aanbevelingsmechanismen moeten daarbij onder meer gebruikmaken van de niet-muzikale en contextuele associaties die beeld en geluid oproepen.

Liem is niet alleen onderzoeker, maar ook begenadigd pianiste. Naast haar studie en promotie in Delft studeerde ze ook af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze zich specialiseerde in kamermuziek. Een andere onderzoeksvraag die haar daarom interesseert, is hoe je mensen in het digitale domein kunt verleiden meer ‘ontoegankelijke’ muziek te beluisteren. Met de inzichten uit haar onderzoek wil Liem in de toekomst in brede zin impact hebben op hoe de wereld digitale informatie consumeert.

Ga naar de stempagina