Dolf Weijers

Dolf Weijers
1977
Biochemie – Plantenontwikkeling
Wageningen University

Dolf Weijers promoveerde in 2002 na afronding van zijn studie biochemie. Sinds 2012 is hij hoogleraar in de biochemie van plantenontwikkeling aan Wageningen University. Weijers liet als eerste in drie dimensies zien welke wetmatigheden schuil gaan achter plantendelingen. Het hormoon auxine speelt hierbij een centrale rol. Het onderzoek van Weijers is van groot belang voor een betere voedselkwaliteit en betere aanpassing aan een veranderend klimaat. Weijers heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Acht keer stond hij in de bladen Nature, Science en Cell. In 2011 ontving hij een ERC Starting Grand, gevolgd door een Vici-beurs in 2015. Via lidmaatschap van De Jonge Akademie zette hij zich in voor de vertaling van wetenschap naar de maatschappij. In 2013 werd hij verkozen tot docent van het jaar van Wageningen University.