Edwin Pos

Het ene moment verzamelt hij als een soort Indiana Jones gegevens over zeldzame soorten tijdens avontuurlijke expedities diep in het Amazoneregenwoud. Het andere moment kraakt hij complexe wiskundige benaderingen uit de hoek van de statistische mechanica, chaostheorie en informatie-entropie om de verzamelde gegevens te interpreteren. Edwin Pos breekt met klassieke benaderingen in de ecologie en probeert met nieuwe methoden een beter begrip te kweken van de dynamiek van biodiversiteit. Uit recent onderzoek in de Amazone waaraan hij meewerkte, blijkt dat er meer is dan Darwins struggle for life: toeval speelt een grotere rol dan gedacht. Volgens Pos, die ook nog eens vijfmaal werd genomineerd voor de titel Docent van het Jaar, kunnen we door dit soort inzichten de natuur veel efficiënter herstellen en in stand houden.

Nog meer kandidaten bekijken kan op de kandidatenpagina. Of bent u er al uit? Breng dan uw stem uit op de stempagina.