Gert Stulp

Gert StulpWaarom willen sommige mensen dolgraag een groot gezin hebben, terwijl anderen liever een kinderloos leven leiden? Gert Stulp zoekt het antwoord op deze vraag in de gegevens van duizenden mensen. Hiervoor kijkt hij niet alleen naar de omgeving en leefstijl van mensen, maar ook naar hun genen. Daardoor kan hij niet alleen de kinderwens voorspellen, maar ook hoeveel kinderen er daadwerkelijk geboren zullen worden. Zijn onderzoek levert opvallende inzichten op. Zo blijkt dat Nederlanders zo lang zijn geworden doordat lange mensen net iets meer kinderen kregen. Kennis over het aantal kinderen dat waarschijnlijk geboren zal worden, kan leiden tot betere populatievoorspellingen. Deze voorspellingen vormen de basis voor beleid op het gebied van pensioenen, woningen of zorg. Daarnaast kan het onderzoek van Stulp ook individuen helpen, bijvoorbeeld door de oorzaken van ongewenste kinderloosheid op te sporen en terug te dringen.