Jan Willem Bolderdijk

Jan Willem Bolderdijk
1981
Gedrags- en maatschappijwetenschappen – Duurzaam consumptiegedrag
Rijksuniversiteit Groningen

Jan Willem Bolderdijk is universitair docent marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2010 in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zijn onderzoek naar duurzaam consumptiegedrag toonde aan dat informatie consumenten zelden aanzet tot gedragsverandering. Ook bleken consumenten minder gevoelig voor financiële prikkels dan gedacht – mensen zien zichzelf liever als groen dan gierig. Het werk van Bolderdijk is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen en veelvuldig geciteerd in de media (NRC, The Guardian). Hij presenteerde zijn inzichten aan beleidsmakers (OECD, Nibud, ministeries van Financiën en M&I). Als commissielid stond hij aan de basis van het beleidsrapport Doen en laten: Effectiever milieubeleid door mensenkennis, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.