Laura Steenbergen

Laura SteenbergenLaura Steenbergen is op zoek naar manieren om mensen nog beter te maken in cognitieve processen, zoals aandacht, geheugen en creativiteit. Daarvoor onderzoekt ze alleen ‘natuurlijke’ tactieken, waarvoor geen medicijnen nodig zijn. Iedereen kan de uitkomsten van haar onderzoek dus op een veilige manier toepassen. Steenbergen beperkt zich niet tot het brein, maar houdt ook rekening met processen die het brein beïnvloeden. Zo bekijkt Steenbergen de chemische stoffen die darmbacteriën produceren en die communiceren met het brein. Daarnaast onderzoekt ze het effect van hersenstimulatie door geluid en de invloed van tweetalig onderwijs. Bij al deze technieken kijkt Steenbergen in hoeverre ze daadwerkelijk verbetering opleveren. Door het optimale uit onszelf te halen kunnen volgens Steenbergen allerlei aan stress gerelateerde klachten voorkomen worden, wat het welzijn van mensen vergroot.