Marianne van Remoortel

Marianne van Remoortel
1981
Letterkunde – Victoriaanse literatuur
Universiteit Gent

Marianne van Remoortel promoveerde in 2007 op een proefschrift over negentiende-eeuwse liefdessonnetten aan de Universiteit Gent. Daarna verdiepte ze zich tijdens twee postdoctorale onderzoeksprojecten in tijdschriftpoëzie en de rol van vrouwen in de Victoriaanse tijdschriftindustrie. Van Remoortel is lid van de Jonge Academie en hoofdredactrice van hun tijdschrift Maja. Een ERC Grant stelt Van Remoortel in staat in kaart te brengen hoe vrouwelijke tijdschriftredacteurs dankzij transnationale netwerken een stempel konden zetten op het sociale en culturele leven in het Europa van de vroege 18e tot de vroege 20e eeuw. Dat onderzoek leent zich volgens haar voor een uitgesproken genderpolitiek. Zo brengt ze de impact van vrouwen op de samenleving voor een breed voetlicht.