Michelle Moerel

Michelle MoerelHoren vindt niet plaats in de oren. De hersenen filteren, verwerken en interpreteren binnenkomende geluidssignalen. Onderzoekers kunnen de hersenactiviteit meten die plaatsvindt zodra mensen geluiden horen. Dit doen ze met fMRI, een techniek waarbij een computer een driedimensionaal beeld van de hersenactiviteit maakt. Michelle Moerel maakt hiermee geluidsverwerking zichtbaar. Ze kijkt naar de ‘flexibiliteit’ van geluidsverwerking, oftewel het kunnen focussen op meerdere geluidsbronnen. Mensen hebben deze flexibiliteit nodig wanneer ze hun aandacht op specifieke geluiden richten of nieuwe geluidscategorieën van elkaar leren te onderscheiden. Moerel probeert met rekenmodellen het functioneren van een gezond gehoor te begrijpen. Uiteindelijk wil ze hiermee verklaren wat er misgaat bij verminderd gehoor. Moerels hoopt zo een bijdrage te leveren aan het herstel van beschadigd gehoor.