Michiel Dusselier

Michiel DusselierMichiel Dusselier ontdekte een fundamenteel nieuwe route voor het ontwikkelen van biologisch afbreekbaar bioplastic. Het gebruik van een onorthodoxe katalysator zorgt er daarbij voor dat er bovendien heel weinig afval ontstaat. Bioplastics kunnen een goed alternatief zijn voor op olie gebaseerde, niet-afbreekbare kunststoffen. Ze kampen echter met hoge kosten en slechte prestaties. Daarom richt Dusselier zich op het verbeteren van de productie van bioplastics, maar onderzoekt hij ook hoe hij hun eigenschappen kan verbeteren. Bioplastics moeten op kunnen lossen in de natuur, maar mogen niet in de winkel al uit elkaar vallen – een lastig probleem. Dusselier hoopt dat zijn bioplastics in de toekomst tot efficiëntere productieprocessen kunnen leiden, waarmee een stapje wordt gezet in de richting van een schonere wereld.