NanoNedNanotechnologie mag dan al wel eens een 'hype' genoemd worden, in een tijd dat we net de kracht van het gebied gaan ontdekken is dat veel te kort door de bocht. Vergeet daarbij niet dat we nu al dagelijks profiteren van de enorme vlucht die miniaturisering heeft genomen.


De impact die nanotechnologie gaat hebben op nieuwe materialen, maar ook op life sciences en informatietechnologie, is groter dan we met onze huidige kennis kunnen inschatten. Wat wèl een reëel gevaar is, dat het onderzoek versnipperd raakt. En versnippering is niet wat wij verstaan onder 'miniaturisering'. Versnippering verkleint ook de kansen op een succesvolle stap naar producten, naar de markt. Nanotechnologie, vertaald als 'het creëren en manipuleren van structuren op de schaal van nanometers' legt een heel breed terrein open. Veel kleine, op zichzelf excellente projecten, weinig samenhang: dat ligt op de loer. Het project NanoNed wil deze versnippering vóór zijn. Het brengt de acht 'leading' instituten in Nederland bijeen, zodat ze afspraken maken over de investeringen in de benodigde infrastructuur, in NanoLab Nederland. Dit nationale nanotechnologielab, de komende jaren goed voor ruim 100 miljoen euro aan investeringen, heeft vestigingen in Delft, Twente en Groningen. Het UT-instituut MESA+ is de trekker van NanoNed. Dit instituut heeft internationale naam en het heeft de laatste jaren ook veel ervaring opgedaan met het commercialiseren van kennis over microsystemen en nanotechnologie. Bij de cleanroom-faciliteiten van MESA+ is een business incubator opgericht, waar jonge innovatieve bedrijven een plaats krijgen. Zo ontstaat een natuurlijker interactie tussen wetenschap en markt. In NanoNed zijn zogenaamde flagships gedefinieerd, de belangrijkste deelprojecten. Eén ervan is nano fluidics, waarin minieme hoeveelheden vloeistoffen worden gemanipuleerd voor biomoleculaire metingen en laboratoria-op-een-chip. Van Vught: “Ik ben overtuigd van de mogelijkheden die nanotechnologie gaat bieden. Allerlei gebieden, soms heel onverwachte, gaan een impuls krijgen. Vanuit Twente hebben we er hard aan getrokken om NanoNed van de grond te krijgen en het nanotechnologie-onderzoek nationaal aan te pakken.”