Stresskippen hebben lagere dopaminewaardes in hun hersenen. Dat toonde Dennis Hernaus aan met zijn proefschrift Dopayours is not dopamine. Hij hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan medicatie voor stressgerelateerde psychische klachten.

Stresskippen hebben lagere dopamineniveaus in hun hersenen. Foto: Evil Erin
Stresskippen hebben lagere dopamineniveaus in hun hersenen. Foto: Evil Erin

Dat hoge dopaminewaardes je brein gestrest kan maken en samenhangt met ziektes als schizofrenie was al bekend. Maar promovendus Dennis Hernaus van de Universiteit van Maastricht toonde aan dat in andere delen van het brein dopamineconcentraties juist lager zijn bij stress. Dopamine is een boodschapstof die een belangrijke rol speelt bij motivatie, beloning en focus.

Rekensommen

Vrijwilligers maakten rekensommen en intussen werden er scans van hun hersenen gemaakt. De ene groep kreeg negatieve feedback op zijn prestaties, de andere groep niet. De eerste ervoeren meer stress, maar hun dopaminewaardes waren lager. Ook proefpersonen die in het dagelijks leven meer stress rapporteerden, hadden lagere waardes van deze boodschapstof.

Een pijnlijk dossier
LEES OOK

Een pijnlijk dossier

Pijn is een heikel punt in de geneeskunde. In dit dossier: wat pijn is, de emotionele kant van pijn, en mogelijke therapieën.

Het is nog niet duidelijk hoe stress verband houdt met lage dopaminewaardes. Werkt stress lage dopamineconcentraties in de hand of maken van nature lage waardes je gevoeliger voor stress?

Anti-stress-pil

‘Als we eerdere bevindingen en mijn onderzoeksresultaten samenbrengen lijkt het er dus op dat er een fijne balans nodig is in het dopamine systeem om met acute stress om te gaan,’ zegt Hernaus. ‘Juist dat maakt het ontwikkelen van een pil voor stress-gerelateerde klachten zo moeilijk.’

Hernaus wil toch de uitdaging aangaan en onderzoeken of bestaande medicatie die dopamine beïnvloedt – zoals ADHD-pillen – de stressgevoeligheid kan verminderen. Het zou een uitkomst zijn voor mensen met een verhoogd risico op psychische stoornissen.

Hernaus is echter geen voorstander van doping als buffer tegen alledaagse stress of als smart drugs om je prestaties te verbeteren. ‘Door een farmacologische ingreep de stressrespons elimineren zal meer problemen met zich meebrengen dan goed doen, uitzonderingen daargelaten,’ zegt Hernaus.

Lees ook: