Leiden (NL) – Onlangs opende het eerste BioPartner Center in Nederland zijn deuren voor startende ondernemers in de 'life sciences'.


Op maandag 22 april opende minister Jorritsma van Economische Zaken in Leiden het eerste BioPartner Center. Het verzamelgebouw met kantoorruimten, laboratoria en andere voorzieningen voor life-science-onderzoek moet het voor startende ondernemers eenvoudiger maken om een bedrijf op dit gebied te beginnen.
Het Ministerie van Economische Zaken riep het BioPartner-programma in 2000 in het leven om de economische ontwikkeling van Nederland op het gebied van de life sciences te stimuleren. Hieronder vallen biologie, biotechnologie, biochemie en bio-informatica, met toepassingen in onder meer de geneeskunde, de milieusector, de industrie en de landbouw. BioPartner stelt aan startende ondernemers informatie, advies, faciliteiten en geld ter beschikking. Zo is er een fonds voor bijdragen in de aanschaf van de noodzakelijke, maar dure specialistische apparatuur.
Inmiddels ondersteunt het BioPartner-programma ruim dertig bedrijven en vestigde de eerste huurder zich in het Leidse pand. Dit bedrijfje, 'Viruvation', ontwikkelt een gentherapie voor aids op basis van een anti-hiv-gen. Verspreid over het hele land komen er binnenkort nog vijf Centers: Wageningen, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht.

Mirjam Leunissen