Enschede (NL) – Ondergedompelde metalen prothesen doen het beter in het lichaam dan met acrylcement gefixeerde prothesen. Florence Barrere ontwikkelde een snellere productiemethode.


Het lichaam accepteert een titanen heupprothese gecoat met calciumfosfaat beter dan een metalen heupprothese die in het bot is gefixeerd met een acrylcement. Na tien jaar heeft de met acrylcement gefixeerde prothese een slagingspercentage van 90%, terwijl de prothesen die zijn gecoat met calciumfosfaat een score van 98% haalde.
Wetenschappers zoeken naar technieken om materialen te maken die het lichaam accepteert, zodat geen afstotingsverschijnselen optreden. Een van de mogelijkheden is de zogenaamde biomimetische techniek. Daarbij imiteert men het bot door onderdompeling van een metalen prothese in een kalkoplossing waarvan de minerale samenstelling lijkt op bloedplasma. Zo kan men verschillende coatings gebruiken en diverse soorten materialen geschikt maken voor implantatie, zoals hitte-gevoelige en poreuze metalen prothesen. Bovendien kunnen in die coatings gemakkelijk geneesmiddelen en groeifactoren worden ingesloten.
Florence Barrere optimaliseerde tijdens haar promotie-onderzoek het 'biomimetische' coatingproces voor titanen prothesen en onderzocht het gedrag ervan. Doorgaans duren de coatingprocessen meer dan een week. Barrere's proces leverde binnen 72 uur calciumfosfaatcoatings met een dikte van 30 tot 55 micrometer op.

Erick Vermeulen