Delft (NL) – Joseph Evers, hoogleraar Logistieke Technologie aan de TU Delft, vindt de Betuwelijn als spoorlijn achterhaald. Hij wil geen spoor, maar slimme, automatische voertuigen die ’s nachts het goederentransport verzorgen.


Vandaag ontvingen de leden van de Tweee Kamer een rapport van de Delftse hoogleraar Joseph Evers. Volgens dit rapport hebben de technologische ontwikkelingen de Betuwelijn als spoorlijn achterhaald. Evers is verbonden aan TRAIL, de Delftse onderzoeksschool die zich richt op transport, infrastructuur en logistiek.

Al jaren vormt de Betuwelijn de inzet van planologische, politieke en juridische steekspellen. Dit treintraject moet de haven van Rotterdam verbinden met het Duitse achterland. Het traject stuit op veel tegenstanders, van mensen die langs het traject wonen, van milieuactivisten en van mensen die zich afvragen of het miljardenproject wel loont. Vandaag deelde de minister aan de Tweedee Kamer mee dat het nog maar de vraag is of eind 2005 het traject rond is.

”Het beleid van de overheid ter verbetering van de situatie doet zelfs nogal 19e-eeuws aan”, is de mening van de Delftse werktuigbouwkundige hoogleraar. Hij vindt dat het tijd wordt voor een 'Slimme Betuwelijn', zonder spoorrails.

Evers stelt dat technologische ontwikkelingen de nog steeds gehanteerde oorspronkelijke plannen links en rechts hebben ingehaald. “Nieuwe ontwikkelingen in logistiek doen processen en organisaties opgenblikkelijk veranderen. Logistieke ketens moet men ad hoc kunnen organiseren of ontbinden. In feite bevindt de nieuwe logistiek zich voortdurend in een toestand van improvisatie.” Dergelijke punten zijn in de plannen van de Betuwelijn nooit meegenomen.

Evers beschrijft in het rapport enkele voorstellen voor verbetering van de huidige logistieke technologie, met name voor de Betuwelijn. Eén van de kantekeningen bij de Betuwelijn is het gebruik ervan. Evers: “Wat men in de conventionele Betuwelijn vooral mist, is het lokale goederentransport. De Betuwelijn slaat op dit moment Nederland in feite over en dient uitsluitend het transitotransport. We kunnen veel beter een logistieke corridor ontwikkelen die over de gehele route te gebruiken is.” De Slimme Betuwelijn van Evers voorziet in een dergelijke ontsluitende oost-west-corridor met snel, flexibel, planbaar en continu beschikbaar, betrouwbaar en goedkoop transport.

Het een en ander is te realiseren met een communicatief realtime gestuurd transportsysteem. Evers: “Men wist toen men de Betuwelijn bedacht nog niet hoe snel deze ontwikkeling zou gaan. Vooral 's nachts kunnen op de wegen een groot aantal automatisch gestuurde voertuigen rijden die op heel veel plekken hun goederen achterlaten. Ook tijdens de lange rit zijn die zo logistiek van betekenis. Dat kunnen diverse varianten van robotvoertuigen zijn.”
“Momenteel werken we met een 25-tal mini-Automatisch Gestuurde Voertuigen (AGV's). In het laboratorium testen we hoe het in de werkelijkheid zou kunnen werken”, ligt Evers toe. De Delftse hoogleraar wil de benodigde software verspreiden via internet. Als de technologie algemeen toegankelijk is, kan een standaard voor de besturing ontstaan.
“Maatschappelijk zijn er onlangs, in een ver gevorderd stadium, twijfels gerezen over de exploiteerbaarheid van de Betuwe spoorlijn”, zegt Evers. “Mijn inziens vormt in de lijn van de moderne communicatieve real-time logistiek de Slimme Betuwelijn een alternatief bij uitstek. De technologie is beschikbaar. Dus laten we niet een Betuwelijn bouwen die minder mogelijkheden heeft vanwege het gebruik van achterhaalde 19e-eeuwse techniek.”

Erick Vermeulen