Ooij (NL) – Voor het eerst kunnen grote grazers die buitendijks grazen, nu zelf de dijk oversteken als het water te hoog wordt.


Met drie miljoen gulden van het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mag Staatsbosbeheer projecten ontwikkelen die de natuur voor stedelingen toegankelijker maakt. Eén van de achttien GIOS-projecten (Groen In en Om de Stad) is zojuist afgerond. De dijkovergang in de Ooijpolder bij Nijmegen komt niet alleen de natuur, maar ook de recreatie ten goede.
In de Ooijse Groenlanden grazen vierendertig Gallowayrunderen en vijftien Konickpaarden. Deze halfwilde grote grazers zorgen ervoor dat het landschap niet dichtgroeit met bomen en struiken. Ze grazen zowel buitendijks als binnendijks. De buitendijkse dieren moesten voorheen bij hoog water met veewagens naar veiliger oorden worden getransporteerd. Nu hoeft dat niet meer: Staatsbosbeheer heeft de buitendijkse en binnendijkse gebieden met elkaar verbonden door een dijkovergang waar de grazers, en ook het wild, zelf overheen kunnen. Ook voor recreanten is deze dijkovergang een uitkomst. Ze kunnen nu langere rondwandelingen maken zonder kleerscheuren over te houden aan het prikkeldraad.
De dijkovergang is gunstig voor de natuurontwikkeling in de Ooijpolder. De grazers kunnen nu het hele jaar door het gehele gebied betreden. “Daardoor is de begrazingsdruk veel gelijkmatiger”, vertelt boswachter Harry Woesthuis. “Lage struiken en akkerdistels krijgen zo een kans. Uiteindelijk kan onder invloed van de rivierdynamiek op zandige oeverwallen weer hardhoutooibos ontstaan.” Dat is Neerlands rijkste bostype, met een combinatie van eik, es, iep en meidoorn en kruiden als marjolein en rivierkruiskruid. Die vegetatie is ideaal voor overwinterende vogels als staartmees en kramsvogel.
Het liefst zou Woesthuis in dit gebied minstens zeventig runderen hebben grazen. Met nog meer aangrenzende gebieden en de bijbehorende aantallen grazers kan uiteindelijk in de gehele Gelderse poort – het gebied ten oosten van Nijmegen waar de Ooijpolder deel van uitmaakt – een grootschalig rivierenecosysteem ontstaan.

Nienke Beintema