Een fossiel blad van de plantensoort Vitis stantonii Bron: Benjamin Blonder

Een fossiel blad van de plantensoort Vitis stantonii
Bron: Benjamin Blonder