Diemen (NL) – In een nieuw leerproject kunnen leerlingen van enkele 5VWO-klassen de eerste Natuurwetenschap & Techniek Onderzoeksprijs winnen. De verslagen van hun wetenschappelijke excursie in de wereld van ionen staan gepubliceerd, de discussie begint.


Op de website van het onderzoeksproject lezen de deelnemers elkaar verslagen. Nu de proef en de voorpublicatie zijn gedaan, begint voor hen het derde deel van het project: de wetenschappelijke discussie. In de ionenbabbelbox leveren ze commentaar op artikelen en stellen ze vragen.
Het project, ontwikkeld door het Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, beoogt de leerlingen bij te brengen hoe wetenschap functioneert. Daarbij is gekozen voor een experiment waarbij de leerlingen de snelheid van ionen in gedestilleerd water meten.
Dit eerste jaar draait het project op kleine schaal, als pilotproef. Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine zal in november het winnende artikel publiceren, waaraan dan de Natuurwetenschap & Techniek Onderzoeksprijs is verbonden. Bij gebleken succes zal het project volgend jaar op grotere schaal kunnen plaatsvinden.