San Francisco, Californië (VS) – Wetenschappers hebben een nieuw stofje gevonden dat bij muizen cholera geneest. Het zou ook een hulpmiddel kunnen zijn in de strijd tegen taaislijmziekte.


Een moleculaire badstop, zo zou je het nieuwe geneesmiddel kunnen noemen. Biofysici van de universiteit van Californië ontwikkelden een stofje dat de leegloop van cellen voorkomt door remming van het eiwit CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator). Dit eiwit regelt uitscheiding van celvocht. Bij cholera is het eiwit overactief, waardoor cellen leeglopen en de patiënt uitdroogt. Bij proeven in muizen bleek de stof 90% van de leegloop van de cellen te remmen.
Cholera is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ziekteverschijnselen zijn braken en diarree. De ziekte zorgt voor een miljoen sterfgevallen per jaar, voornamelijk in ontwikkelingslanden.
Een extra voordeel van het nieuwe geneesmiddel is dat het wellicht gebruikt kan worden om een proefdiermodel te maken voor taaislijmziekte (cystische fibrose). Bij taaislijmziekte is precies het omgekeerde aan de hand: het eiwit CFTR is niet actief genoeg. Longcellen kunnen hun overtollige vloeistof niet kwijt, wat resulteert in afzetting van slijm in de longen. De wetenschappers met het stofje taaislijmziekte opwekken bij varkens of konijnen om zo het eerste proefdiermodel van cystische fibrose te maken.

Mariëtte Bliekendaal