Twee neutronensterren botsen op elkaar. Bron: Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.

Twee neutronensterren botsen op elkaar.
Bron: Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.