Wageningen (NL) – Na moeilijke tijden is het haringbestand in de Noordzee weer binnen biologische grenzen. De Hollandse nieuwe heeft weer toekomst.


Terwijl de eerste vaten van de nieuwe vangst reeds gretig aftrek vinden, stelt de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) vast dat de noordzeeharing na een dieptepunt in de populatie midden jaren negentig op de goede weg terug is. Ondanks een totale vangst in 2001 van een slordige 360.000 ton, waarvan 18% in de Nederlandse netten verdween, moet de haringpopulatie zich nu in stand kunnen houden. Voor de komende jaren is besloten op jaarbasis maximaal 22% van de volwassen vis en 11% van de jonge vis uit zee te halen, waarmee de totale vangst in 2003 boven de 400.000 ton kan komen te liggen. De liefhebbers van de Hollandse nieuwe zien hun delicatesse voorlopig nog niet in gevaar komen.
Voor de blauwe wijting ziet de toekomst er daarentegen minder rooskleurig uit. De massale vangst voor de productie van vismeel zette het wijtingbestand aanzienlijk onder druk. Visserijbiologen adviseren dan ook de vangst van deze vis in de toekomst drastisch terug te brengen: van 1,8 miljoen ton in 2001 tot maximaal 600.000 ton voor 2003.

Sabrine Caspers