Amsterdam (NL) – Dit najaar zal de Harvardhoogleraar Dennis Selkoe de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde 2002 ontvangen. Hij heeft veel bijgedragen aan het moleculaire onderzoek naar hersenziekten, met name de ziekte van Alzheimer.


In september zullen vijf mensen de Dr A.H. Heinekenprijs ontvangen. De medicus Dennis Seldoe, verbonden aan de Harvard Medical School in Boston, Massachusetts (VS) is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de prijs op het gebied van de geneeskunde toegekend.

Het onderzoek van Seldoe naar hersenziekten begon eind jaren zeventig met de ontdekking van plaques in de hersenen van Alzheimerpatiënten. Die plaques bestonden grotendeels uit eiwitten die de naam 'amyloïde-beta-peptiden' kregen. Met biochemische en moleculair-biologische methoden loste hij stapje voor stapje, met veel geduld, het raadsel van deze complexe ziekte op. Ruim twintig jaar later draait er nu een proef met patiënten, waarbij medicijnen worden getest die de ziekte moeten vertragen of voorkomen.
Onlangs publiceerde Selkoe nog een artikel in Nature, samen met Dominic Walsh, waarin hij stelt dat niet de grote plaques, maar juist kleine groepen van een paar amyloïde-beta-eiwitten het meeste gevaar voor hersencellen opleveren.

Selkoes onderzoek heeft ook veel inzicht verschaft over de werking van membraan-eiwitten en levert een beter begrip van verouderingsprocessen in de hersenen en het ontstaan en het verloop van de ziekte van Parkinson. Dankzij de vele belangwekkende artikelen die hij publiceerde, belandde hij op de veertiende plaats van de lijst 'Best Brains of the Brain Decade', die betrekking had op de jaren 1989-1998.

Erick Vermeulen