Niet iedere papegaai heet Lorre. Jongen van de groenmuspapegaai krijgen een specifieke roepnaam van hun vader en moeder, zo bleek na het omwisselen van de eieren van in het wild levende papegaaien.

Dit experiment liet zien dat papegaaien-jongen die door pleegouders werden opgevoed hun roepnaam van de pleegouders overnamen. De onderzoekers concludeerden hieruit dat de roepnaam in normale gezinssituaties van ouder op kind wordt doorgegeven en geen aangeboren eigenschap van het jong is (Proceedings of the Royal Society B, 13 juli).

De naam helpt papegaaien om geslacht, groepslidmaatschap en verwantschap van elkaar te doorgronden. Dat is belangrijk voor papegaaien, die in grote groepen samenleven. Naast mensen en dolfijnen zijn ze de enige dieren met een persoonlijke identificatieroep, ofwel een naam. Dat de jonge papegaaien hun naam van hun ouders leren, maakt de overeenkomst met de mens nog groter. Volgens de onderzoekers kan meer inzicht in het naam-leerproces bij de papegaaien ons ook iets leren over naamsherkenning door mensenbaby’s.

‘Ons lichaam is een meester in zich aanpassen aan warmte en kou’
LEES OOK

‘Ons lichaam is een meester in zich aanpassen aan warmte en kou’

Thermofysioloog Wouter van Marken Lichtenbelt doet onderzoek naar hoe het menselijk lichaam omgaat met kou en warmte.

Riedel
Voor dit onderzoek reisden de onderzoekers van Cornell University af naar een wildreservaat in Venezuela waar al jaren onderzoek wordt gedaan naar groenmuspapegaaien. Daar zochten ze 18 papegaaienkoppels uit en verwisselden ze bij de helft van deze koppels de eieren. De ouderparen lieten niet blijken dat ze dit doorhadden en broedden hun pleegeieren gewoon uit. De onderzoekers filmden in de nesten en maakten geluidsopnamen van de interactie tussen de ouders en hun pleegjongen. Hieruit bleek dat vader en moeder de pleegjongen met een vaste riedel ‘toespraken’. Toen de jongen zelf geluid begonnen te maken, leek die roep sterk op de naam die ze van hun pleegouders kregen en niet op de roep van hun biologische ouders.

Parrot communication in the wild from Karl Berg on Vimeo.

Bovenstaand filmpje toont de communicatie tussen jonge groenmusparkieten en hun vader, opgenomen door één van de onderzoekers.

Marieke Buijs