Utrecht (NL) – Vanaf 15 april is Kennislink 'online'. De nieuwe website vormt een uitegebreid portaal naar wetenschap.


Kan een virus opduiken dat een einde maakt aan het leven op Aarde? Hoe werkt een satellietnavigatiesysteem? Is homeopathie geloof of wetenschap? Op al dit soort vragen geeft Kennislink snel, trefzeker en betrouwbaar antwoord.
Vanaf 15 april maakt www.kennislink.nl populair-wetenschappelijke informatie online toegankelijk voor een groot publiek. Naast het algemene publiek behoren met name scholieren tot de doelgroep. Kennislink beperkt zich aanvankelijk tot onderwerpen waarmee middelbare scholieren in de profielen 'Natuurwetenschap & Techniek' of 'Natuurwetenschap & Gezondheid' te maken krijgen. Gaandeweg komen daar ook de profielen 'Cultuur & Maatschappij” en 'Economie & Maatschappij' bij. Kennislink wil uiteindelijk betrouwbare informatie verschaffen op het gebied van álle wetenschappen.

Betrouwbaar zonder onzin
De nadruk ligt telkens op betrouwbaar. Kennislink heeft eigen inhoud, zoals artikelen die zijn geschreven door mensen uit de wetenschap zelf. Een deskundige redactie rapporteert over het laatste nieuws uit de wetenschap en illustreert dat ook aan de hand van beeld en multimediafragmenten. Daarnaast bevat Kennislink vele artikelen uit populair-wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Natuurwetenschap & Techniek, en webpublicaties. Ook verschaft de website adressen van belangrijke (onderzoeks)organisaties. Al deze informatie is snel en eenvoudig te vinden door middel van een ingenieus zoeksysteem.

Kennislink komt tot stand dankzij de medewerking van een steeds groter wordend aantal partijen. De tijdschriften Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine, Eos, Mens&Wetenschap, Zenit, Skepter, Ruimtevaart en het Nieuw Archief voor Wiskunde stellen een groot deel van hun inhoud beschikbaar. De educatieve website Meteonet (www.meteonet.nl) zorgt voor informatie over weer en klimaat. Bekende wetenschapsjournalisten en schrijvende wetenschappers als Piet Smolders, Govert Schilling, Mark Traa, George Beekman, Eddy Echternach, Rob Nanninga, Carl Koppeschaar en Jan van de Craats gaven toestemming tot het plaatsen van artikelen of delen van hun boeken op Kennislink. De natuurkundewebsite www.natuurkunde.nl en Kennislink gaan gezamenlijk zorgen voor onderwijs- en wetenschapsvoorlichting op alle terreinen van de natuurkunde. In samenwerking met de internetprovider Planet Internet en met www.steljevraag.nl zullen publieksvragen worden beantwoord door echte vakdeskundigen.

Tot de samenwerkende organisaties en instellingen behoren onder andere het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR), Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Nederlandse Onderzoekschool voor de Astronomie (NOVA), Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR), de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Belgische doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis. Doordat Kennislink ook in België wordt gebruikt, zal het uitgroeien tot dé kennissite voor 22 miljoen Nederlandstaligen. Een volledige lijst van samenwerkende partijen is te vinden op de website van Kennislink.

Bron: Kennislink