West Point (VS), Leuven (B) – Amerikaanse onderzoekers ontsluieren een nieuw moleculair geheim van de ziekte van Alzheimer.


Enige maanden geleden was prof Bart De Strooper van de Leuvense afdeling van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie in Nature nog voorzichtig. Hij stelde dat presenilinen de afbraak van het amyloïde precursor-eiwit (APP) ‘beïnvloeden’ zodat zich een samenklonterend APP-afbraakproduct vormt in de hersenen. Dit product is giftig voor de zenuwcellen, vandaar de typische Alzheimersymptomen (N&T 2000, 2, pag. 65-66).
Nadat De Strooper kennis nam van het onderzoek van zijn collega Stephen Gardell van Merck Research Laboratories schrijft hij nu in een ‘news and views’-artikel in hetzelfde nummer van Nature heel wat stoerdere taal: preseniline en het APP-knippend enzym, door de specialisten gamma-secretase genoemd, is één en hetzelfde eiwit. Preseniline knipt dus zelf het APP.
Het experiment dat Gardell en zijn groep uitvoerden was simpel in zijn opzet: ze namen een aantal moleculen die in de proefbuis de gamma-secretase-afbraak van APP sterk afremden en toonden aan dat deze remmers rechtstreeks binden op presenilinen. Volgens Gardell valt er niet langer aan te ontkomen dat preseniline zelf de afbraakactiviteit op APP uitvoert, een hypothese waarvoor De Strooper en zijn collega’s eerder al een pak indirecte bewijzen verzamelden.

Peter Raeymaekers