Berkley (VS) – Amerikaanse onderzoekers geven het agressieve antrazine de schuld van de ontwikkeling van vrouwelijke mannetjeskikkers.


Antrazine, een wereldwijd veel gebruikt onkruidverdelgingsmiddel, maakt van mannetjeskikkers hermafrodiete kwakers: wezens met zowel mannelijke als vrouwelijke trekken. Dat concludeert de Amerikaanse bioloog Tyrone Hayes van de Berkley University in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
Mannelijke kikvorsten, die tijdens hun ontwikkeling aan het in Nederland streng verboden herbicide antrazine zijn blootgesteld, hebben in hun geslachtsorganen vrouwelijke eicellen en bovendien is hun stemorgaan onderontwikkeld waardoor luid en duidelijk kwaken onmogelijk is. Kwaken wordt nu een voorzichtig kwekken. De wetenschappers zagen dat het onkruidverdelgingsspul de productie van het hormoon testosteron met negentig procent vermindert. Hayes: “Je kunt je voorstellen dat een vrouwtje, op zoek naar een partner om zich voort te planten, een donkerbruine kwak veel aantrekkelijker vindt klinken dan zo'n hoog kwekgeluid. Wij denken dan ook dat door het herbicide aangetaste amfibiën minder kansrijk zijn in hun voortplanting.
In hun vervolgonderzoek willen Hayes en zijn collega's beproeven of antrazine schuldig is aan voor de waargenomen wereldwijde afname van de kikkerpopulatie.

Frédérique Melman