Genéve (CH) – De onderzoeksdirectie van het Europese elementaire-deeltjeslaboratorium CERN heeft besloten dat de Large Electron Proton-versneller nog een maand mag doorgaan. Natuurkundigen hopen binnen deze maand nog het definitieve bewijs vooor het bestaan van het Higgsdeeltje te vinden.


Na elf jaar onderzoek moest komende maand de LEP tot stilstand komen. De sluiting is een maand uitgesteld. Natuurkundigen zoeken naarstig in die maand naar voldoende aanwijzingen voor het bestaan van het raadselachtige Higgsdeeltje. De bouw van de volgende versneller, de Large Hadron Collider, is daarmee ook even uitgesteld.
De LEP versnelt elektronen en protonen. Natuurkundigen van CERN meten met enorme detectoren de elementaire deeltjes die ontstaan als elektronen en protonen op elkaar botsen. Bij steeds hogere energieën keken ze naar het resultaat. Dit jaar bereikten ze energieën van ruim tweehonderd miljard elektronvolt. Toen eerder dit jaar een energie van 206 GeV werd bereikt, kwamen er veelbelovende resultaten. Die wezen op een mogelijk bestaan van het Higgsdeeltje. Dit deeltje moet een energie hebben van 114 tot 115 gigaelektronvolt.
Hopelijk levert de komende maand de LEP in haar nadagen voldoende experimentele gegevens om enkele Europese onderzoekers eeuwige roem te bezorgen. Anders zullen ze moeten wachten tot de Large Hadron Collider af is. Die zal immers moeiteloos de waarschijnlijk benodigde hoge energieën kunnen halen.

Erick Vermeulen