Leuven (B) – Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven behalen veelbelovende resultaten met een groeifactor voor bloedvaten in de behandeling van aandoeningen als kanker, hartinfarct en aderverkalking.


Leuvense onderzoekers rapporteren mooie resultaten voor het behandelen van ziekten die gekenmerkt worden door onvoldoende of juist overmatige toevoer van bloed naar bepaalde delen van het lichaam. Door muizen met verminderde bloedtoevoer te behandelen met PIGF (Placentaire Groeifactor) namen de problemen aanzienlijk af.
De groep onder leiding van prof dr Peter Carmeliet onderzoekt al geruime tijd stoffen die de vorming van nieuwe bloedvaten in het lichaam bevorderen. PIGF is zo'n groeifactor, die de groei van bloedvaten stimuleert. PIGF bindt aan de cellen in de wand van het bloedvat. Hiermee spoort het de cel aan om te groeien. Door het stimuleren van de groei van bloedvaten kan PIGF een verminderde bloedtoevoer effectief behandelen. Immers, hoe verder de bloedvaten groeien, hoe meer bloed er wordt aangevoerd. De door PIGF gevormde bloedvaten zijn stabieler en blijven langer bestaan dan de bloedvaten gevormd door andere onderzochte groeifactoren. Tevens heeft PIGF een minder nadelige effect op de bloeddruk. Behandeling met PIGF is vooral van toepassing op patiënten met een hartinfarct of slecht doorbloede ledematen.
Nu de wetenschappers op de hoogte zijn van de werking van de groeifactor, kunnen ze tevens ziekten met overmatige bloedtoevoer remmen. Carmeliet en zijn collega's ontwikkelden verschillende methoden om de stimulerende werking van groeifactoren te verminderen. Kankergezwellen bijvoorbeeld zijn grootverbruikers als het gaat om zuurstofverbruik. Ze leggen tijdens hun groei een uitgebreid bloedvatenstelsel aan om voldoende zuurstof te ontvangen. Door het remmen van de aanleg van dit bloedvatenstelsel neemt de groei van de tumor af. Ook bij rheuma en aderverkalking kan vermindering van de groei van bloedvaten een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van de ziekte.

Sabrine Caspers