Enschede (NL) – Multiple-evaluation-toetsing blijkt veel beter te zijn dan het bekende multiple-choicesysteem.


In een multiple-choice-overhoring moet je een van de mogelijke antwoorden kiezen. Weliswaar kan een docent ze snel nakijken, of eventueel een computer, maar daarbij is onduidelijk of iemand bewust de keuze maakte of bijvoorbeeld blinkd gokte.
Een alternatief vormt de multiple-evaluationtoets. Daarbij moet de overhoorde bij elke vraag aangeven wat per antwoord de kans is dat het juist is: “Volgens mij zijn A en B zeker fout, dus 0% kans. Maar ik twijfel tussen C en D: allebei 50%, wat mij betreft”.
Uit het promotieonderzoek van Paul Holmes blijkt dat kandidaten in dit systeem de hoogste score halen als ze 'eerlijk' antwoorden. Gokwerk leidt altijd tot een lager eindcijfer. Aangezien dit systeem meer informatie oplevert en gokwerk nagenoeg uitsluit, zijn er minder vragen nodig voor een betrouwbare toets. Eerder verkennend onderzoek bij een basisschool en een middelbare school gaf al veelbelovende resultaten. Nu is een verder uitgewerkte toetsmethode in de praktijk beproefd bij HBO-studenten. Voor dezelfde betrouwbaarheid als bij een meerkeuzetoets volstaat ongeveer een kwart van de vragen. De studenten zelf vinden het systeem ook eerlijker en beter dan traditionele meerkeuzetoetsing.

Erick Vermeulen