Met deze opstelling in het VU-LaserLaB maten natuurkundigen de proton-elektron-massaverhouding.