Beijing (CN) – Tijdens het internationale congres voor wiskundigen in China heeft het Fields Committee de Fields Medal 2002 toegekend aan Laurent Lafforgue en Vladimir Voevodsky.


De Fields Medal staat bekend als de Nobelprijs voor wiskundigen. Het Fields Committee kent elke vier jaar de prijs toe aan jonge wiskundigen, van nog geen veertig jaar oud. Meestal gaat de prijs naar vier winnaars, maar dit jaar genieten twee wiskundigen de eer om deze zeldzame prijs te ontvangen.
Vladimir Voevodsky (1966) werkt aan het Institute for Advanced Study. Zijn specialisme is met name algebraïsche geometrie. Zijn onderzoek heeft geleid tot oplossingen voor diverse lastige wiskunde problemen. Tevens tracht hij een brug te slaan tussen twee belangrijke richtingen in de moderne wiskunde, namelijk de algebraïsche geometrie en de homotopietheorie.
De tweede winnaar van de Fields Medal is Laurent Lafforgue van het Franse Institut des Hautes Etudes Scientifiques. Hij heeft een aantal problemen opgelost die de Canadese wiskundige Robert Langlands in 1967 formuleerde. Ook Lafforgue weet in zijn werk een brug te slaan tussen zeer verschillende takken van de wiskunde. Het Franse instituut heeft hiermee voor de derde achtereenvolgende keer een winnaar van de Fields Medal in huis.

Erick Vermeulen