Den Haag (NL) – Twee in Amsterdam werkzame onderzoekers hebben van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Pioniersubsidie ontvangen voor verdere uitbreiding van hun onderzoek.


Dr Huib Bakker, een natuurkundige werkzaam aan het FOM-Instituut voor Atoom – en Molecuulfysica (AMOLF)>, en de bioloog Jef Huisman (Universiteit van Amsterdam) hebben van NWO een Pioniersubsidie ontvangen. Bakker ontvangt als NWO-Pionier een bedrag van 1,3 miljoen gulden, dat hij de komende vijf jaar in zijn onderzoek naar de eigenschappen van watermoleculen kan steken. Hij maakt met een soort hogesnelheidscamera opnamen van watermoleculen. Hopelijk blijkt het mogelijk om, mede dankzij de financiële steun, zelfs de dynamiek van afzonderlijke watermoleculen te volgen.
Huisman onderzoekt aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) de concurrentie tussen soorten aan de hand van organismen in fytoplankton. Hij combineert laboratoriumexperimenten met veldwerk en wiskunde. Fytoplankton is interessant omdat het op wereldschaal een belangrijke rol speeelt in de koolstofcyclus. Algen daarin nemen grote hoeveelheden koolstofdioxide op. Meer fundamentele kennis waar Huisman naar zoekt, zijn algemene wetmatigheden bij concurrentie die ook van toepassing zijn op andere ecosystemen. Hij ontvangt 1,6 miljoen gulden subsidie voor het onderzoek.

Erick Vermeulen