Verminderde metaaleigenschappen verbeteren de katalytische werking van platina.

Door platina-atomen in kleine groepjes over zuur materiaal te verspreiden, nemen de metaaleigenschappen van deze katalysator af. Het omgekeerde geldt voor de katalytische eigenschappen, die juist aanzienlijk verbeteren. Platina-katalysatoren worden veel gebruikt in de chemische industrie om chemische reacties te versnellen, maar zijn ook terug te vinden in de autokatalysator.

Bij de verspreiding van de platina-atomen neemt het katalysatoroppervlak toe. Natuurlijk verbeteren de prestaties daardoor. Maar er speelt meer. De reacties verlopen niet alleen sneller, er worden ook minder bijproducten gevormd. Daarnaast blijft het oppervlak van de katalysator beter schoon, waardoor hij langer meegaat, vertelt Michiel Oudenhuijzen. Oudenhuijzen hoopt woensdag 19 juni op dit onderwerp te promoveren aan de Universiteit Utrecht.

Reisgids voor de quantumwereld: een overzicht van de deeltjes die onze werkelijkheid vormgeven
LEES OOK

Reisgids voor de quantumwereld: een overzicht van de deeltjes die onze werkelijkheid vormgeven

Overzicht van de quantumwereld bewoners en hun vreemde gedragingen, plus een aantal kandidaat-bewoners die natuurkundigen hopen te ontdekken.

Geleiding is een belangrijke eigenschap van metalen. Door de metaalatomen in groepjes te verdelen met een diameter van ongeveer een nanometer, kunnen de elektronen zich niet langer vrij door het metaal verplaatsen. De katalysator verandert in een isolator met een nieuwe elektronenstructuur, waardoor hij selectiever andere moleculen bindt. Oudenhuijzen merkte dat dit effect eerder optreedt bij groepjes atomen op een zure drager.

De chemische industrie heeft al interesse getoond voor zijn bevindingen. De nieuwe platinakatalysatoren zijn beter bestand tegen zwavelvergiftiging, iets dat de grote multinationals veel geld kan besparen.

Sabrine Caspers