Rotterdam (NL) – Nu en dan een borreltje drinken kan geen kwaad. Sterker nog, het kan de kans op dementie verminderen.


Matig gebruik van alcohol kan mogelijk het risico op dementie verhinderen. Dat concluderen wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een artikel dat deze week verschijnt in The Lancet.
Het Rotterdamse onderzoek volgde gedurende tien jaar achtduizend personen van 55 jaar en ouder. Zij vulden regelmatig een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid en leefgewoonten, waaronder alcoholgebruik. Bij de analyse hielden de onderzoekers rekening met andere onderliggende factoren. Het resultaat was opvallend. Van de geheelonthouders ontwikkelde een groter percentage dementie dan van de borrelaars. Het verschil was het grootst bij een consumptie van enkele glazen per week tot drie glazen per dag. Daarboven nam het risico juist weer toe.
Aanleiding voor dit onderzoek vormden eerdere observaties van dezelfde onderzoeksgroep. De Rotterdammers toonden enige tijd geleden aan dat er een positief verband bestaat tussen hart- en vaatziekten en het optreden van dementie en de ziekte van Alzheimer. Omdat bekend is dat het nu en dan nuttigen van alcohol de kans op hart- en vaatziekten verlaagt, veronderstelde men dat datzelfde verband er wel eens zou kunnen zijn tussen alcoholgebruik en het optreden van dementie. De uitkomsten van het onderzoek bevestigden dit vermoeden.

Nienke Beintema