Delft (NL) – Het meetinstrument Sciamachy is begin maart afgeleverd bij het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart. In juli 2001 lanceert de ESA de milieusatelliet Envisat met aan boord het instrument.

Met grote precisie zal Sciamachy de samenstelling van de aardatmosfeer meten. Klimaatonderzoekers uit de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de meetgegevens, waarmee ze een beter inzicht krijgen in de verdeling van ozon en andere belangrijke gassen die bijdragen aan het weren van ultraviolette straling of het broeikaseffect. Infrarode sensoren verraden de verdeling van koolstofmonoxide en methaan in de aardatmosfeer. Deze gegevens zijn tevens essentieel voor het controleren van het klimaatverdrag van Kyoto, het Montreal Protocol en andere milieuverdragen.

In juli 2001 brengt een Ariane-5-raket de Envisat, met aan boord Sciamachy, naar een baan op 700 kilometer boven het aardoppervlak.
Het optische deel van Sciamachy is gebouwd door Fokker Space in Leiden, NO/TPD uit Delft en de Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) uit Utrecht. Als onderaannemer heeft het Belgische bedrijf OIP de polarisatie-meetinstrumenten toegeleverd De elektronica is in Duitsland gebouwd door Dornier Satelliten Systemen.
Nederland heeft met de ontwikkeling en bouw van Sciamachy een belangrijke positie gekregen in de bouw van dergelijke ‘waakhonden van de atmosfeer’ die ook de komende jaren nodig zullen zijn, terwijl Nederlandse onderzoekers een vooraanstaande positie in het internationale atmosfeeronderzoek hebben.

Erick Vermeulen