Wageningen (NL) – Meteorologen verbeteren hun weer- en klimaatmodellen door de resultaten te gebruiken van de theoretische modellen voor stapelwolken, die promovendus Roel Neggers heeft ontwikkeld.


Meteorologen zijn geïnteresseerd in het gedrag van stapelwolken, omdat deze wolken een belangrijke rol spelen in weer en klimaat. Turbulente luchtbewegingen in de stapelwolken transporteren lucht van nabij het aardoppervlak naar hogere luchtlagen. Tevens spelen deze wolken een belangrijke rol in de stralingsbalans. Weers- en klimaatvoorspellers zouden daarom graag weten waar, wanneer en in welke mate stapelwolken voorkomen.
De huidige weer- en klimaatmodellen zijn te grof om stapelwolken echt na te kunnen bootsen. Daarom worden hierin grote gebieden met stapelwolken in zijn geheel in formules gevat. Door de stapelwolken op meer detail te beschrijven, is het mogelijk de weer- en klimaatmodellen verder te verbeteren.Stapelwolken boven
de Bahama's op 10 September 1971.

Bron: NOAA/AOML/Hurricane Research Division


Promovendus Roel Neggers onderzocht hoeveel wolken van welke grootte ontstaan onder verschillende omstandigheden. Verder bracht hij de eigenschappen in kaart van de turbulentie in de stapelwolken. Ook onderzocht hij nauwkeurig de dynamica van de wolken en vatte deze in formules.
Het onderzoek is gebaseerd op waarnemingen van satellieten, radar en meetvliegtuigen. Vooral belangrijk waren de gegevens uit het grootschalige meetexperiment van augustus 1995 aan de oostkust van Florida, net ten noorden van Cape Canaveral. Een Amerikaans meetvliegtuig vergaarde in vele wolken gegevens over turbulentie en thermodynamica. Scherpe foto's van de Landsat-satelliet en waarnemingen met instrumenten vanaf de grond zorgden voor extra gegevens. Wolkensimulaties met behulp van supercomputers completeerden deze waarnemingen. De computers simuleerden in blokken van tien bij tien bij vijf kilometer het gedrag van honderden stapelwolken.

Bron: KNMI