De senaatscommissie voor bio-ethiek wil therapeutisch klonen toelaten, maar verbiedt reproductief klonen.

Het wetsvoorstel dat klonen voor therapeutische doeleinden toelaat, werd op 10 juni goedgekeurd door de senaatscommissie voor bio-ethiek. Het wetsvoorstel wil gelijktijdig een wettelijk kader scheppen voor het onderzoek aan stamcellen en menselijke embryo’s. De onderzoekers vragen daar al jaren naar want vandaag is er niets wettelijk geregeld.

Het wetsvoorstel is zeer progressief. Het laat immers onderzoek op embryo’s toe indien het een therapeutisch doel heeft of als het bijdraagt tot een betere kennis van onvruchtbaarheid, transplantatie van organen of weefsels, genetische en aangeboren ziekten of kanker. Bovendien maakt het voorstel geen bezwaar tegen de aanmaak van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden. Tenslotte laat het voorstel ook therapeutisch klonen toe. Onderzoekers mogen in het laboratorium de techniek van de kerntransplantatie ‘à la Dolly’ toepassen om daaruit nieuwe weefsels op te kweken. Klonen met de bedoeling om mensen te reproduceren, wordt daarentegen streng verboden.

Met de goedkeuring in de senaatscommissie heeft het wetsvoorstel de eerste horde genomen. Het zal nu weldra door de hele senaat en later door de kamer worden besproken en gestemd. Als het voorstel uiteindelijk wet wordt, plaatst België zichzelf naast Groot-Brittannië. Dat land heeft op dit ogenblik van alle EU-landen de meest progressieve wettelijke regeling voor het onderzoek aan embryo’s, stamcellen en klonen.