Volgend voorjaar is er in Zuid-Limburg een gebied beschikbaar dat groot genoeg is voor het uitzetten van korenwolven.

De korenwolf, ook bekend als wilde hamster (Cricetus cricetus), is in Nederland in het wild nagenoeg uitgestorven. Diergaarde Blijdorp heeft een fokprogramma opgezet zodat er in de toekomst dieren in het wild kunnen worden uitgezet. Een maand geleden nog meldde N&T in een nieuwsbericht dat er in Nederland op korte termijn geen geschikt gebied beschikbaar is voor het uitzetten van korenwolven. Nu is echter het tij ten goede gekeerd. Het is de Dienst Landelijk Gebied van LNV gelukt op korte termijn een hamsterleefgebied van 35 hectare te realiseren in Sibbe (Zuid-Limburg).

De korenwolf komt in Nederland alleen voor op de löss- en leemgronden van Zuid- en Midden-Limburg. Met name door afname en versnippering van het leefgebied is de diersoort de afgelopen jaren enorm achteruit gegaan. Een commissie bestaande uit deskundigen van Alterra, Natuurmonumenten, Das&Boom en Diergaarde Blijdorp besloot daarom een herintroductieproject te starten. In samenwerking met LNV werd een ‘hamster-beschermingsplan’ opgezet dat loopt tot 2004. Het uiteindelijke doel is het realiseren van elf leefgebieden, die onderling met elkaar in verbinding staan. In totaal gaat het dan om meer dan vijfhonderd hectare hamstergebied. Dit gebied bestaat uit natuurgebieden en akkergrond waarvoor de boeren beheersovereenkomsten hebben gesloten.

‘Tweelingen zijn de ­sleutel en tegelijk het grootste raadsel’
LEES OOK

‘Tweelingen zijn de ­sleutel en tegelijk het grootste raadsel’

Waarom ben jij jij en verschil je zo ontzettend van iemand anders? Op deze vraag zoekt biologisch psycholoog Dorret Boomsma antwoord door middel van t ...

De hamstercommissie vindt dat een gebied tenminste dertig hectare groot moet zijn voor een gezonde populatie korenwolven. Het gebied bij Sibbe is dus net groot genoeg. Deze aanwinst is echter slechts een eerste stap in de goede richting. LNV onderhandelt nog met boeren over twee andere leefgebieden: in Amby en in Heer, aan de oostkant van Maastricht. Naar verwachting kunnen de eerste gefokte hamsters in het voorjaar van 2002 beginnen met burchten bouwen.

Nienke Beintema