Intensief voetballen leidt bij jongeren tot groeistoornissen. Vooral het kniegewricht heeft zwaar te lijden.

Leuvense en Gentse sportartsen onder leiding van prof dr Erik Witvrouw en prof dr Johan Bellemans onderzochten 550 jonge Belgische voetballers. Het ging zowel om jongeren die speelden bij hooggeplaatste clubs als bij amateurclubs.

O-benen

Jongeren die intensief met hun sport bezig zijn, vertonen vaak stoornissen in het kniegewricht. Er ontstaat een onevenwichtige groei en de speler krijgt zogenaamde O-benen. De eerste merkbare misvormingen treden meestal op vanaf de leeftijd van dertien jaar en nemen toe tot de groeistop. Naarmate de voetbalintensiteit toeneemt, neemt ook de misvorming toe.

Waarom sommige kinderen snel taal oppikken en andere langzaam
LEES OOK

Waarom sommige kinderen snel taal oppikken en andere langzaam

Vrijwel alle kinderen leren praten, maar de snelheid waarmee varieert. 'Het komt bijna altijd goed', zegt taalonderzoeker Julia Egger.

De gevolgen van de misgroei beperken zich niet alleen tot het esthetische: de onderzoekers toonden al eerder aan dat O-benen het risico op osteoartrose en blessures verhogen, zowel op jongere als op oudere leeftijd.
De onderzoekers vinden het voorbarig om een verbod op intensief jeugdvoetbal uit te vaardigen. Wellicht kan een aangepast trainingsprogramma het probleem grotendeels verhelpen. Dat zoeken ze nu verder uit.