Brussel (B) – In zes maanden tijd acht procent besparen op de uitstoot van CO2. Vlaamse studenten gaan een weddenschap aan met de Belgische regering om te bewijzen dat de Kyoto-afspraken kinderspel zijn.


Met politieke conferenties als Kyoto, Bonn of Marrakech alleen los je geen grote milieuproblemen op, vindt de Vlaamse Vereniging van Studenten. Ze willen met ‘The Bet’ hun steentje bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De toename van deze gassen in de atmosfeer zorgt voor een klimaatverandering die bedreigend is voor de toekomst – hun toekomst. Daarom dagen ze de Belgische regering uit tot een weddenschap. “We zullen in zes maanden realiseren waar de regering nog elf jaar de tijd voor denkt te hebben: een vermindering van de CO2-uitstoot met acht procent. Dit doen we door kleine acties in onze eigen omgeving, de hogeschool, de universiteit, op kot (kamer) en thuis,” kloppen ze zichzelf manmoedig op de borst.
Om de weddenschap te kunnen winnen moeten heel veel studenten hun energieverspilling terugschroeven. Elke deelnemer noteert de resultaten van zijn besparingen op een rekenblad. Dat kan via de website van ‘The bet’ of via het ‘bet’-boek.
De staatssecretaris voor energie en duurzame ontwikkeling, Olivier Deleuze, gaat de weddenschap aan. “Met de weddenschap kan de universitaire en de hogeschoolwereld aantonen dat ze theorie en praktijk weet te combineren,” zegt Deleuze, die op dit ogenblik de Europese delegatie op de CoP7-klimaatconferentie in Marrakech leidt. “’The Bet’ geeft studenten en hun instellingen de kans om de reductiedoelstellingen sneller te bereiken indien de bereidheid, de kennis en de inzet vakkundig worden aangewend. Als ze erin slagen de doelstelling te bereiken, leveren ze een aanzienlijke bijdrage in de strijd tegen het broeikaseffect. Tegelijk maken ze op die manier aan de politici duidelijk dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot te verminderen zonder grote kosten of verlies aan comfort.”
Friends of the Earth
De klimaatverandering en het terugdringen van broeikasgassen kwamen voor het eerst op de internationale politieke agenda in 1992 op de VN-conferentie rond duurzame ontwikkeling. In 1997 werd in Kyoto afgesproken hoeveel broeikasgassen elk land minder moet uitstoten om een begin te maken met het terugdringen van de klimaatverandering. De Europese landen moeten tussen 2008-2012 zowat acht procent minder broeikasgassen produceren in vergelijking met 1990.
‘The bet’ is oorspronkelijk opgestart door een groep Duitse jongeren die iets wilden doen aan de milieuproblemen. De studenten van ‘Friends of the Earth Duitsland’ gingen een weddenschap aan met hun regering en wonnen die. Ondertussen is deze campagne in vele landen overgenomen. Ook de Nederlandse studenten hebben hun weddenschap al achter de rug. Met ruim vierduizend deelnemers haalden ze een besparing van 447.168 kilogram CO2. Dat is liefst 19% van hun oorspronkelijke CO2-uitstoot. Een puik resultaat.

Peter Raeymaekers