WASHINGTON (VS) – GPS, het Global Positioning System, is eindelijk ook met hoge precisie beschikbaar voor niet-militaire toepassingen. De Verenigde Staten hebben besloten de signalen niet meer te versleutelen.


Verdwalen is in Nederland of België praktisch onmogelijk. Wie desondanks na 2 mei met een GPS-ontvanger in de weer was, zal verbaasd hebben opgekeken. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling lag plotseling binnen enkele meters.
Eenvoudige GPS-ontvangers, zoals buitensportzaken en watersportwinkels die verkopen, leverden tot voor kort de positie hooguit binnen enkele tientallen meters. Vaak echter vloog de mogelijke afwijking naar honderd meter of meer. Het systeem was weliswaar een uitkomst voor zeezeilen, woestijnreizen en droppings, maar voor andere situaties nog verre van ideaal.
Navigatiesystemen in auto’s maken voor hun positiebepaling weliswaar gebruik van GPS, maar vullen die informatie aan met de voertuigbewegingen en digitale stadsplattegronden om bijvoorbeeld te bepalen op welke rijstrook het voertuig zich bevindt (rechts voorsorteren).
Het principe van GPS berust op de bepaling van de aankomsttijd van de nauwkeurig getimede signalen van de GPS-satellieten. Zodra een ontvanger vier of meer satellieten tegelijk ‘in het zicht’ heeft, kan hij met een soort driehoeksmeting redelijk nauwkeurig in drie dimensies zijn positie bepalen. Tot voor kort echter versleutelde de Amerikaanse overheid een deel van het signaal, waardoor voor civiele toepassingen de nauwkeurigheid onplezierig ver achterbleef.
Deze versleuteling, bij GPS bekend als selective availability, staat sinds 2 mei uitgeschakeld. De veiligheidsrisico¹s (Amerikaanse angstvisioenen van griezelige regimes die zelfbouwraketten met GPS-ontvangers uitrusten) wogen niet meer op tegen de voordelen voor wetenschap, verkeer en reddingsdiensten. Bovendien kan de VS, als de politieke situatie dat dicteert, selective availability per regio weer inschakelen. Dat is dan ook weer plezierig om te weten.

Anne Schulp