Maastricht (NL) – Spanningen op het werk en vermoeidheid verhogen de kans op acute infecties zoals verkoudheid, griep en buikgriep.


Uit het promotie-onderzoek van Danielle Mohren van de Universiteit Maastricht, die ruim achtduizend werknemers uit verschillende bedrijven drie jaar lang volgde, blijkt dat werknemers aan wie hoge eisen worden gesteld twintig procent vaker verkouden zijn dan collega's die aan minder eisen hoeven te voldoen. Ook onzekerheid in het werk, bijvoorbeeld door reorganisaties, leidt tot een toename van met name griep en buikgriep.
Medewerkers in ploegendienst hebben een grotere kans op infecties dan dagdienstmedewerkers. Het risico is het grootst onder mensen die in drieploegendienst werken. Tevens toont het onderzoek aan dat vermoeidheid en vooral burn-out de kans op infecties verhogen. Zo hadden werknemers met burn-outklachten bijna tweemaal zo vaak buikgriep als werknemers zonder burn-out.
Mohren onderzocht verder welke factoren op het werk een rol spelen bij ziekteverzuim door infectie. Werknemers die verzuimden omdat ze verkouden waren, deden dit vaak omdat ze niet gemotiveerd waren. Ze toonden geringe betrokkenheid bij het werk of weinig arbeidstevredenheid.
In 1998 startte een onderzoeksgroep van de vakgroep Epidemiologie in Maastricht haar onderzoek met een vragenlijst voor ruim 27.000 werknemers. Meer dan 12.000 mensen reageerden. Jaarlijks ontvingen die daarna een uitgebreide vragenlijst en tweemaal per jaar een korte lijst, waarin Mohren onder andere vroeg naar het optreden van acute infecties. Om een compleet beeld te krijgen, brachten de onderzoekers ook de werkomgeving van de respondenten in kaart.
Het gebruikt van vragenlijsten is in grootschalig onderzoek bijna onvermijdelijk, maar heeft als nadeel dat de onderzoeksresultaten een onder- of overschatting van de gevonden effecten kunnen bevatten. Desondanks toont dit onderzoek een duidelijk verband aan tussen werkomstandigheden en gezondheid.

Bron: Kennislink/Marco van Kerkhoven