Enschede (NL) – Aan de Universiteit Twente start op 9 oktober de 39e studieweek van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie. Ruim vijftig wiskundigen buigen zich een week lang over zeven lastige problemen van de Nederlandse industrie.


Optimalisatie lijkt wel het sleutelwoord bij de geponeerde problemen: optimale automatische bloedanalyse, optimale vorm van voortenten voor caravans en de optimale dekking bij mobiele netwerken, om drie vraagstukken kort te noemen.
De Nederlandse wiskundigen zoeken oplossingen voor problemen waar deskundigen van de bedrijven geen goede oplossingen voor vonden. Door de kern van de problemen boven tafel te krijgen en wiskundige modellen op te stellen, hopen de mathematici tot oplossingen te komen.
Het derdegeneratiemobieletelefonienetwerk UMTS (universal mobile telecomunication system), de opvolger van GSM, is een onderwerp dat op de agenda staat. Met hoeveel basisstations per vierkante kilometer is de kwaliteit van de telefoonverbinding gewaarborgd en is de investering minimaal? De studieweek moet op deze en andere vragen een antwoord brengen.
De Studiegroep Wiskunde met de Industrie is een Europees initiatief van de werkgroep Industriële en Toegepaste Wiskunde en de European Consortorium for Mathematics in Industry. De studieweek vindt voor de derde keer in Nederland plaats.


Irene Husmann