In februari van dit jaar waren meteorieten opeens wereldwijd onderwerp van gesprek. Vlak voordat planetoïde DA14 de aarde rakelings zou passeren, stortte een andere ruimtesteen volkomen onverwacht in het zuiden van Rusland neer. Meteen laaiden de discussies op over het gevaar van meteorietinslagen.

KnalWetenschapsjournalist Govert Schilling speelde daar handig op in door binnen enkele maanden het boekje Knal! te produceren, waarin hij een beknopt overzicht geeft van wat we weten over dreigende planetoïden en kometen.

Net als in zijn vorig jaar verschenen boekje over het higgsdeeltje presenteert Schilling zijn kennis in een 96 pagina’s tellend abc. In 24 stukjes – de Q en de Y slaat hij over – vertelt hij over ruimte-objecten in de buurt van de aarde, meteorietinslagen uit het verleden en maatregelen die ons moeten beschermen tegen kosmisch geweld. De G staat bijvoorbeeld voor Glanerbrug, het dorp waar voor het laatst een meteoriet in Nederland terechtkwam. De X hoort dan weer bij de mysterieuze Planeet X, die mogelijk eens in de 26 miljoen jaar een meteorietenregen op aarde veroorzaakt.

Ondanks de geringe dikte bevat Knal! veel leerzame informatie over alles wat te maken heeft met kosmische inslagen. Achterin het boekje leiden QR-codes en links naar gerelateerde websites, voor de lezers die ook over de Q en de Y willen weten.