Astronauten Viktor Savinykh (Pavel Derevyanko) en Vladimir Dzhanibekov (Vladimir Vdovichenkov) op weg naar het ruimtestation.

Astronauten Viktor Savinykh
(Pavel Derevyanko) en Vladimir
Dzhanibekov (Vladimir
Vdovichenkov) op weg
naar het ruimtestation.