Roger Laeven

Roger Laeven
1979
Actuariële wetenschappen – Econometrie
Universiteit van Amsterdam

Roger Laeven promoveerde in 2005 cum laude in de actuariële wetenschappen en econometrie aan de UvA. Hiervoor ontving hij de Christiaan Huygensprijs. Sinds 2007 is hij visiting professor aan Princeton University en per 2011 voegt hij daar het UvA-hoogleraarschap aan toe. Laeven ontwikkelt methoden en technieken voor het in kaart brengen van financiële besmetting. Hiermee kan worden onderzocht hoe financiële crises zich over de wereld verspreiden en wat hiervan de implicaties zijn op het gebied van risicomanagement. De door Laeven en collega’s ontwikkelde software wordt inmiddels over de hele wereld gebruikt. Verder is het onderzoek van Laeven bekroond met diverse onderzoeksubsidies. Naast zijn studies deed Laeven het conservatorium. Als klarinetspeler was Roger op jonge leeftijd meermaals laureaat van onder meer het Prinses Christina Concours.